Disclaimer

Deze website is eigendom van Sycorax VOF. Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Contactgegevens

SYCORAX VOF
Guido Gezellestraat 120,
B-9470 Denderleeuw

tel: 0486/55.23.68
mail: info@sycorax.be

Ondernemingsnummer: BE 0734 390 364

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke meer zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sycorax VOF tenzij anders vermeld.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze webstite is algemeen van aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en  kan bijgevolg niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Sycorax VOF levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie steeds volledig, correct en actueel te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in deze info. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via deze website onbeschikbaar zou zijn, zal Sycorax VOF de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk recht te zetten.

Sycorax VOF kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie op deze site, kan u de beheerder van de site contacteren op info@sycorax.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving daaromtrent verwijderd, gewijzigd of aangevuld worden. Sycorax VOF geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks uit de toegang tot of het gebruik van deze website zou voortvloeien .

Sycorax VOF kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aazensprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Deze site kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Sycorax VOF verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Prijzen

Alle op deze website vermelde prijzen zijn aangegeven in euro en exclusief btw (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).

Sycorax VOF behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. De klant heeft het recht om naar aanleiding van prijsverhoging af te zien van de bestelling. Dit kan met onmiddellijke ingang tot binnen 7 dagen na de prijswijziging.
De klant is de prijs verschuldigd die Sycorax VOF in de bestellingsbevestiging heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door Sycorax VOF worden gecorrigeerd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent bevoegd.

Privacybeleid

Sycorax VOF hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de bezoeker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het eigen klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor directe marketing. Daartoe zal hij zich richten tot SYCORAX VOF, Opperstraat 192/11, B-1770 Liedekerke of via info@sycorax.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SYCORAX VOF, Opperstraat 192/11, B-1770 Liedekerke gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

Sycorax VOF kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor onze bezoekers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze bestandjes worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.